Ungdomsorganisationen Helamalmö bedriver ett tjugotal projekt och verksamheter i Malmö med omnejd riktade till barn och unga.

Syfte

Syftet med de verksamheter Helamalmö bedriver är att skapa förutsättningar för social tillhörighet, stärka skyddsfaktorer och stärka deltagare och ledare som individer.

Målsättning

Helamalmö har som målsättning att genom ett inkluderande och relationsfrämjande förhållningssätt ge fler barn och unga en meningsfull fritidssysselsättning på egna villkor, att bedriva hälso- och utbildningsfrämjande events och aktiviteter, att skapa förutsättningar för barn och unga att utveckla trygga relationer med trygga vuxna, att ge unga vuxna en möjlighet till arbete, samt att tillgängliggöra Malmö som stad.

Helamalmö startades som ett skolprojekt av Malbas Basket 2004. Helamalmö bedrivs sedan 2006 som självständig organisation, men har fortfarande en nära anknytning till Malbas.


Nästan alla våra verksamheter bedrivs i samarbete med olika förvaltningar inom Malmö stad, med idrottsförbund (Skåneidrotten), samt med andra föreningar och organisationer.

Primära målgrupper:
10-18 år: aktiva utövare.
18 år och äldre: ledare.

Övriga siffror:
– Sedan starten har drygt 25 000 unga malmöbor deltagit aktivt i våra olika verksamheter.

– Sedan starten har drygt 1500 ledare arbetat inom organisationen, varav ca. 1000 genomgått vår interna utbildning (Helamalmös instruktörsutbildning).