fbpx

Organisationen Helamalmö verkar för ett socialt hållbart samhälle, med särskilt fokus på unga människor i socioekonomiskt utsatta områden.

   
Om Helamalmö

Helamalmös arbete kan enklast beskrivas som en strävan att höja levnadsförhållanden i socioekonomiskt utsatta områden i Malmö (och Sverige). Detta görs primärt på två sätt: Genom att adressera orättvisor och missförhållanden (opinionsbildning) och motverka dess konsekvenser (praktiskt arbete). 

För att skapa hållbara samhällen måste makt, inflytande och resurser fördelas rättvist. Allt vi gör inom Helamalmö utgår ifrån och utformas efter målgruppens önskemål och behov. Ledord är: Egenmakt och empowerment.

 

Helamalmö har en holistisk syn på social hållbarhet. Maslows behovstrappa beskriver väl hur vi hierarkiserar vårt arbete. De faktorer som vi identifierat som framgångsrika i vårt områdesbaserade arbete är bl.a. följande: 

1. Arbetet är områdesövergripande – alla ska gynnas
2. Fokus: Grundläggande behov och önskemål 
3. Lokalt och socialt förankrat ledarskap – uppsökande och relationsfrämjande
4. Stark känslan av egenmakt och självförverkligande
5. Omfördelning av resurser
6. Trygga jobb och sysselsättning
7. Sociala aktiviteter med fokus på idrott, (folk)bildning, kultur
8. Sektors- och gränsöverskridande praktiker och allianser
9. Värnandet om organisationens/Helamalmös integritet
10. Opinionsbildning – kritisk röst i frågor som rör social hållbarhet och rättvisa
11. En mer rättvis och positiv medial bild av stigmatiserade områden
12. Öka antalet besökare till områdena
13. Åldersöverskridande – barn och unga/föräldrar/pensionärer
14. Stärkande av sociala skyddsnät, ersätta/(åter)införa välfärdsinstanser
15. Styrkan i mångfalden

Helamalmö i siffror

Startade: 2004

Medarbetare: ca. 300

Aktiva deltagare: ca. 4500/år

Event: 20-30/år

Besökare: ca. 250 000/år