fbpx

  
Uppdrag: Trygg sommar

För många unga Malmöbor blir sommaren 2020 en lång och jobbig historia. 

I coronapandemins spår har arbetslösheten ökat lavinartat. Resor, evenemang, läger, träningar och andra sociala tillställningar har ställts in. Barn och unga i redan sårbara situationer är särskilt utsatta. Deras ansträngda tillvaro riskerar att bli än mer snäv och fattig på meningsfulla aktiviteter och sammanhang.

Redan nu ser vi konsekvenserna: Fler hungriga magar, otrygghet, oro, rastlöshet, asociala beteenden. Och värre riskerar det att bli. 

Helamalmö vill göra något åt detta.

Vi har lång erfarenhet av att jobba över stora geografiska områden – såväl stadsdelar som publika evenemang – med trygghetsskapande åtgärder. De gångna femton åren är Helamalmö den förening som fått överlägset flest uppdrag av Malmö stad vid barn- och ungdomsevenemang. Vårt arbete är såväl främjande och inkluderande som brottförebyggande. På Nydala, där vi bedriver 75% av vår verksamhet, har vårt arbete under ett år resulterat i att den upplevda tryggheten i området ökat med nästan åtta procent (mest i alla MKB-områden).

Nu behöver vi din hjälp. Över tvåhundra Helamalmö-pedagoger står till vårt förfogande, dock behöver vi resurser för att få ut dem på fältet. Ditt stöd är avgörande för hur många barn vi kan nå. Löpande kommer vi att redovisa effekterna av vårt arbete. Som tack för din insats omnämns ditt företag eller du som privatperson här på hemsidan samt i våra sociala medier (skriv till oss om ni ej önskar att era namn publiceras).

Ditt bidrag är ovärderligt.

Skänk valfri summa till:

Bankgiro: 740-600
Swish: 123 271 42 85

VÅRA HJÄLTAR!

MKB
Amy Lynn Leo
Jennifer Widmaier
Daniel Bergfjord
Charlotte Andersson
Alexandra Thomasson
Carl-Johan Mattsson
Fiona Winders
Hanna Wallinder
Ann-Soie Gacek
Annica Jeppsson
David Dahlenius
Isa Ådén Wadenholt
Joanna Drozd
Annika Mullaart
Sarah Mc Blinn
Neil Dunne
Frida Berta
Kerstin Larsson
Mimmi Montán Elveroth
Ingemar Persson
Malin Elisabet Nydesjö
Lina Ringberg
Ulf Alsterlund