fbpx

Mötesplats: UMIS

I samarbete med Förebyggarsektionen (Malmö stad) bedriver Helamalmö sedan våren 2014 den omåttligt populära Mötesplats: UMIS. Drygt 25 ledare är knutna till verksamheten och antalet aktiva utövare är ca. 170.

Vi håller till i lokalerna på Sofielundskolan, Kastanjeskolan, Borgarskolan, Dammfriskolan och Stenkulaskolan.

Målen är:

  • Att få fler barn och unga in i föreningslivet.
  •  Att bedriva hälso- och utbildningsfrämjande events och aktiviteter.
  • Att skapa förutsättningar för barn och unga att skapa relationer med trygga vuxna.
  • Att ge unga vuxna en möjlighet till arbete.

Ur rapporten ”Effekt och kvalitet – en studie av Mötesplats: UMIS” (framtagen av Malmö stad):

– UMIS är den största mötesplatsen för föreningar, fritidsaktiviteter och ungdomar i Innerstaden

– UMIS bidrar starkt till social hållbarhet i Malmö

– UMIS är den mest kostnadseffektiva mötesplatsen utifrån storlek och volym

– UMIS är ett bra exempel på hur samarbetet mellan Malmö Stad och föreningslivet kan fungera långsiktigt och där båda parter stärker varandra i arbetet med

Följ Mötesplats: UMIS:

Facebook

Kontaktperson:

Mathias de Jallad