fbpx

Stjärnresan 2.0

Stjärnresan 2.0 är en vidareutveckling av Helamalmös Stjärnresan. Projektet är ett samarbete mellan Pedagogisk inspiration (Utbildningsförvaltningen, Malmö stad) och Helamalmö och lanseras under 2016.

Syftet med Stjärnresan 2.0 är att elever i årskurs 5 och 6 ska utveckla sin identitet och sin förståelse för andra människor.

Syftet ska uppnås genom att eleverna arbetar med noveller i boken Stjärnresan. Novellerna är skrivna av jämnåriga barn.

Syftet ska också uppnås genom att eleverna får möta unga inspiratörer som gestaltar skolans värdegrund.

Projektet ska dessutom ge eleverna tillfällen att öva sin språkliga förmåga, ge uttryck för sina känslor och tankar samt utöva inflytande över projektets upplägg. Stöd för detta arbete finns i läroplan och kursplaner.

Projektet innefattar flera mål:

  • Deltagande elever ska reflektera över normer och värden genom samtal, läsande, skrivande och andra uttrycksformer och därmed utveckla sin identitet och sin förståelse för andra människor.
  • I mötet med unga inspiratörer ska eleverna inspireras och motiveras att själva dela med sig av sina livsberättelser och därmed inspirera andra.
  • Eleverna ska genom samtal, läsande, skrivande och andra uttrycksformer öva sin språkliga förmåga.
  • Eleverna ska vara med och utöva ett inflytande över projektets upplägg och spridning av projektets resultat.