fbpx

Välkommen!

Välkommen! är ett nätverk bestående av ca. femtio personer med anknytning till socialt arbete i Malmö med omnejd.

Inom nätverket finns ca. femton organisationer, föreningar och institutioner representerade.

Syftet med nätverket är att synliggöra unga vuxna förebilder, agera värdar på evenemang där barn och unga möts, och skapa förutsättningar för inkludering och delaktighet.

Välkommen! arrangerar även utbildnings- och fortbildningsträffar, deltar i samtal och debatter, samt arbetar aktivt för att lyfta barn- och ungdomsrelaterade frågor.

Nätverket startade 2011 och närvarar vid ca. tjugo evenemang om året, mestadels på uppdrag från Malmö stad.

Styrgrupp:

Marco Whittle (Hassela Skåne)

Amie-Lee Villablanca (Hermodsdalsskolan)

Tarkan Shukr (Helamalmö/Malmö Praktiska Gymnasium)

Nicolas Lunabba (Helamalmö)

Linda Chaib (Migrationsverket)

Inci Gicvan (Bricks Rosengård)

Följ Välkommen!:

Facebook

Kontaktperson:

Marco Whittle
marco.whittle@hasselaskane.se

Tarkan Shurk
tarkan@helamalmo.com